NAVRTKE

U kvalitetima: 8, 10, A2 i A4

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.601
DIN 934

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.602
Fini navoj

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.604
DIN 439

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.605
Niska navrtka – Fini navoj

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.622
DIN 985

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.627
DIN 1587

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.631
DIN 935

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.632
DIN 935F
Fini navoj

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.680
DIN 315

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

DIN 980

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

DIN 6923