VIJCI

U kvalitetima: 4.8, 5.6, 8.8, 10.9, 12.9 / Zn, Br, TC / A2, A4

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B2.051
DIN 931

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B2.053
DIN 933

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B2.060
DIN 960
Fini navoj

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B2.066
DIN 6914

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.068
DIN 7990

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.103
DIN 84

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alatiModul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.118
DIN 7985

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.120
DIN 912

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.125
DIN 7984

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.126
DIN 7991

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.130
DIN 963

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.136
DIN 965

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.171
DIN 603

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.270
DIN 913

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.271
DIN 914

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.272
DIN 915

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.273
DIN 916

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

DIN 6921

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

DIN 7380

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

DIN 7504 K

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

DIN 7504P

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

DIN 7504 N

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.466
DIN 7981

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.465
DIN 7982

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.500
DIN 571

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

SRPS M.B1.515
DIN 7505

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

ISO 13918
Vijak za punktovanje

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

Hangar vijci

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

Vijci za plastiku

Modul G Požega šrafovska roba, montažna oprema alati

Vijci za gips